HUMAN SUCCES ®

Introducció a HUMAN SUCCES ®

L’època de les estructures humanes rígides és a punt de finalitzar. L’excel·lència ja no és el resultat de fer sempre les mateixes coses amb les mateixes persones. HUMAN SUCCES ® és una xarxa de professionals altament qualificats, no estructurada i extraordinàriament dinàmica, flexible i adaptable. D’aquesta forma a cada moment pot aportar al client els millors professionals en les seves respectives especialitats. Per dissenyar i realitzar projectes pioners i únics en gestió de persones -ja sigui a títol individual o de grup-, l’experiència recent demostra que el millor són els equips de treball on conviuen diverses disciplines, són equips descentralitzats, i on els principals incentius pels seus membres són la repercussió social de la seva tasca, la potenciació dels propis talents i els de els altres, i la implicació en desafiaments cada vegada més ambiciosos.

Què és?

Les empreses i organitzacions d’avui només poden aconseguir metes ambicioses -sigui quin sigui el seu àmbit d’activitat-, si presten una molt especial atenció a dues facetes decisives: les seves persones, i la seva tecnologia.

Sota la insígnia HUMAN SUCCES ®, neix una consultora en xarxa on es du a terme un projecte en evolució permanent, que com a resultat final busca fer mes sòlides les empreses i organitzacions dels seus clients, en la seva faceta persones. Per a això, ofereix una àmplia gamma d’aportacions a mida -en training i consulting-, amb l’objecte de facilitar el creixement i desenvolupament professional de les seves plantilles d’empleats.

HUMAN SUCCES ® neix amb una gran vocació per escoltar als seus clients, conscient de que les necessitats en coneixements, habilitats i talents són diferents i canviants per a cada organització. Així doncs, la disposició de dissenyar activitats de formació in-company i consultoria a mida és total, i fins als productes més estàndards seran personalitzats a sol·licitud.

D’altra banda, l’oferta de HUMAN SUCCES ® en ensenyament vol diferenciar-se de quant existeix al mercat, perquè busca en tot moment mesurar i controlar l’impacta en els resultats de l’empresa client, de qualsevol intervenció de training que emprengui. Trenca doncs amb el model d’educació tradicional de lliçó magistral o acció formativa que ignora el canvi que produeix en el “fer” de l’alumne, per oferir escenaris de creació d’activitats amb objectius mesurables, no només quant a la satisfacció del participant i el seu efecte motivacional en el mateix, sinó també referents a millores específiques aconseguides pel que fa als coneixements, habilitats i talents que es desitgi potenciar, traduïts a resultats empresarials i organitzatius tangibles.

 

En última instància i sempre que sigui possible, HUMAN SUCCES ® proposarà indicadors per mesurar el resultat de la seva actuació dins d’una organització, en termes d’unes finalitats prèviament establertes.

HUMAN SUCCES ® busca així proporcionar la màxima satisfacció al client, conscient de la necessitat que tenen totes les organitzacions d’afrontar noves iniciatives amb la divisa “fer-ho bé a la primera”. Quan existeixin dubtes pel que fa a la possibilitat d’aconseguir aquest desitjable objectiu, HUMAN SUCCES ® procurarà dissenyar opcions per a la realització de tests i proves pilot, que permetin garantir que una intervenció generalitzada serà un èxit.

Aquesta oferta es produeix en resposta a la necessitat de les organitzacions, persones i professionals, d’adaptar-se amb rapidesa i eficàcia a un entorn cada vegada més dinàmic i exigent, amb la mínima inversió en recursos.